TẢI FILE CÀI ĐẶT PHẦN MỀM XẾP THỜI KHÓA BIỂU TKB ONLINE

Tải file cài đặt

   (*) Sau khi cài đặt quý Thầy/Cô vui lòng đăng ký tài khoản tại đây. Sau khi hoàn thành đăng ký bộ phận kỹ thuật của ThoiKhoaBieu.VN sẽ gửi thông tin tài khoản đăng nhập qua Email của quý Thầy/Cô trong thời gian sớm nhất.Sau đó quý Thầy/Cô đăng nhập vào chương trình bằng biểu tượng    trên màn hình desktop máy tính.